Toelichting wedstrijden

Onder Evenementen kun jij je inschrijven voor een wedstrijd door te klikken op Inschrijven bij de betreffende datum/wedstrijd.

Inschrijven wedstrijden: 

Bij het inschrijven voor een wedstrijd maak dan gebruik van jouw gebruikersnaam (PRS-nummer).
Dit is hetzelfde nummer als voor de Manege-App.
Weet jij jouw gebruikersnaam niet? Mail dan naar de manege en vraag jouw gebruikersnaam op.

Maak een keuze op welke pony of welk paard je graag de wedstrijd wilt rijden. Er dienen twee voorkeurspony’s of -paarden te worden opgegeven. Maak daarbij een keuze uit twee verschillende pony’s of paarden. Indien je bij de 1e en 2e keuze dezelfde pony of hetzelfde paard kiest, bepaalt de manege.

Mocht het niet mogelijk zijn om jou in te delen op jouw 1e of 2e keuze, zal de manege jou indelen op een pony’s of paard, waarvan de instructeur vindt dat jij daar prima een wedstrijd mee kunt rijden. Onze pony’s en paarden kunnen en willen wij niet 25 proeven laten lopen. Houd er dus rekening mee dat het kan voorkomen dat jij niet op jouw voorkeurspony’s of -paarden wordt ingedeeld.

Inschrijven kan ook via de inschrijflijst op het informatiebord in de hal van de manege.

  • De startlijst wordt de dinsdag voor de wedstrijd gepubliceerd en is te raadplegen via het menu Evenementen -> Startlijsten.
  • De uitslagen van de wedstrijden worden zo snel mogelijk na de wedstrijd gepubliceerd en zijn in te zien via het menu Evenementen -> Uitslagen.
  • Ben je geboren in het jaar 2006 of eerder en rij je F1 t/m F12 dan val je onder de Volwassenen.
  • Bij F13 en hoger vervalt de categorie Volwassenen.
  • Ruiters in het bezit van een KNHS-Startpas worden ingedeeld in de categorie “Eigen Paard”, óók wanneer wordt gestart met een manegepaard/-pony.
  • Bij afmelden, ongeacht de reden, ná publicatie van de Startlijst, blijft het inschrijfgeld verschuldigd. Afmelden kan uitsluitend via email aan het wedstrijdsecretariaat.

Uitgebreide informatie over de wedstrijden en de wedstrijdreglementen staan hieronder.

LET OP:

Je krijgt via e-mail een bevestiging van je inschrijving, zodra de inschrijving door ons is verwerkt.
Schrijf je NIET dubbel in.
Heb jij enkele dagen na inschrijving nog geen bevestiging ontvangen, mail dan het wedstrijdsecretariaat.

Mocht je onverwacht toch verhinderd zijn voor de wedstrijd, geef dit dan op tijd door.
Bij afmelding, ongeacht de reden, ná publicatie van de startlijst (dinsdags vóór de wedstrijd) blijft het inschrijfgeld verschuldigd.

Voor vragen over de wedstrijd of afmelden: Mail naar wedstrijden@manegethielen.nl

AVG

Zowel op onze website als (via een link) op Sociale Media (lees: Facebook) plaatsen wij de startlijsten en de uitslagen van de wedstrijden. Tevens kan tijdens onze wedstrijden en/of overige activiteiten beeld- en geluidmateriaal worden gemaakt, uitsluitend te gebruiken op onze website en op sociale media.
Door inschrijving voor onze wedstrijden en/of overige activiteiten ga jij akkoord met het plaatsen van voornoemde start- en uitslagenlijsten en mogelijk beeld- en geluidmateriaal op onze website en/of op de sociale media, zoals Facebook, tenzij vooraf via email of schriftelijk (Manege Thielen, Oudelijn 7, 5032 PC  Tilburg) aan ons kenbaar wordt gemaakt hiertegen bezwaar te hebben.