Startlijsten

 

 

Startlijst voor de wedstrijden wordt hier op dinsdag vóór de wedstrijddag gepubliceerd.
Na publicatie blijft bij afmelding, ongeacht de reden, het inschrijfgeld verschuldigd.

Afmelding uitsluitend per email aan het wedstrijdsecretariaat: wedstrijden@manegethielen.nl