Tarieven rijlessen

Groepslessen

(per 1 januari 2023)
Lesduur Kind Jeugd Volwassen eigen paard Min. leeftijd
t/m 12 jaar 13 t/m 17 jaar 18 jaar en ouder
Proefles 30 min gratis gratis *) gratis *) n.v.t. 6 jaar
Kwartaalkaart
(kwartaal 1, 2 en 4)
60 min 205,00 215,00 225,00 110,00 6 jaar
Kwartaalkaart
(kwartaal 3 zomer)
60 min 155,00 165,00 175,00 82,50
Betaling per maand + € 2,50 per mnd + € 2,50 per mnd + € 2,50 per mnd n.v.t.
Instromen kwartaal
(per les)
17,50 18,50 19,50 8,50
Losse les 60 min 25,00 27,50 30,00 12,50

*) Gratis proefles voor jeugd- en/of volwassen-ruiters, mits rij-ervaring; anders eerst een privéles om het rij-niveau te kunnen bepalen.

Automatische verlenging kwartaalkaarten

De kwartaalkaarten worden automatisch verlengd, tenzij de ruiter tenminste 1 maand voor de start van de nieuwe leskaart de lesovereenkomst schriftelijk of per email (info@manegethielen.nl) opzegt.

De kwartalen beginnen op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Bij opzegging met inachtneming van één maand opzegtermijn worden de gereden lessen (van het huidige kwartaal) en/of de lessen gedurende de opzegtermijn verrekend als “losse lessen”.
Opzegging geschiedt altijd tegen eind van de maand.
Met de betaling van de (eerste) kwartaalkaart wordt automatisch, óók zonder een schriftelijk getekende lesovereenkomst, de voorwaarden uit de lesovereenkomst geaccepteerd.
Reeds betaalde leskaarten worden nimmer gerestitueerd.

Korting

Wanneer jij 2x in de week vast in een groepsles rijdt, wordt 5% korting op het totaalbedrag*) verrekend.
Wanneer jij 3x per week in een groepsles rijdt (of meer dan drie personen uit één gezin die bij ons een kwartaalabonnement afnemen), wordt 10% korting verleend op het totaalbedrag*).

*) Uitsluitend van toepassing op volledig betaalde kaarten / Niet van toepassing op leskaarten “eigen paard”.

Privélessen DRESSUUR

Lesduur p.p.
Privéles Dressuur 30 min 40,00
Privéles Dressuur (2 pers.) 30 min 35,00

Overige

Lesduur Manege-
Paard/Pony
eigen paard
Inschrijfgeld wedstrijden n.v.t. 15,00 10,00
Proef Oefenen wedstrijden n.v.t. 15,00 15,00
Buitenrit **) 120 min 50,00 27,50
Buitenrit **) 180 min 60,00 30,00
Buitenrit incl. lunch **) 240 min 75,00 35,00
Privébuitenrit **)
(incl. instructeur)
60 min 70,00 n.v.t.

**) Buitenritten voor ruiters die niet bij ons in een wekelijkse groepsles rijden en waarvan wij de rij-ervaring niet kennen, geldt dat wij altijd eerst in de binnen-rijbaan beginnen, zodat een instructeur kan bepalen of de ruiter voldoende bekwaam is om veilig met een buitenrit mee te kunnen.