Tarieven rijlessen

Groepslessen

(per 1 oktober 2022)
Lesduur Kind Jeugd Volwassen eigen paard Min. leeftijd
t/m 12 jaar 13 t/m 17 jaar 18 jaar en ouder
Proefles 30 min gratis gratis *) gratis *) n.v.t. 6 jaar
Kwartaalkaart
(kwartaal 1, 2 en 4)
60 min 190,00 200,00 210,00 97,50 6 jaar
Kwartaalkaart
(kwartaal 3 zomer)
60 min 140,00 150,00 160,00 72,50
Betaling per maand + € 2,50 per mnd + € 2,50 per mnd + € 2,50 per mnd n.v.t.
Instromen kwartaal
(per les)
14,75 15,75 16,50 7,50
Losse les 60 min 22,00 23,50 24,50 12,00

*) Gratis proefles voor jeugd- en/of volwassen-ruiters, mits rij-ervaring; anders eerst een privéles om het rij-niveau te kunnen bepalen.

Automatische verlenging kwartaalkaarten

De kwartaalkaarten worden automatisch verlengd, tenzij de ruiter tenminste 1 maand voor de start van de nieuwe leskaart de lesovereenkomst schriftelijk of per email (info@manegethielen.nl) opzegt.

De kwartalen beginnen op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Bij opzegging met inachtneming van één maand opzegtermijn worden de gereden lessen (van het huidige kwartaal) en/of de lessen gedurende de opzegtermijn verrekend als “losse lessen”.
Opzegging geschiedt altijd tegen eind van de maand.
Met de betaling van de (eerste) kwartaalkaart wordt automatisch, óók zonder een schriftelijk getekende lesovereenkomst, de voorwaarden uit de lesovereenkomst geaccepteerd.
Reeds betaalde leskaarten worden nimmer gerestitueerd.

Korting

Wanneer jij 2x in de week vast in een groepsles rijdt, wordt 5% korting op het totaalbedrag*) verrekend.
Wanneer jij 3x per week in een groepsles rijdt (of meer dan drie personen uit één gezin die bij ons een kwartaalabonnement afnemen), wordt 10% korting verleend op het totaalbedrag*).

*) Uitsluitend van toepassing op volledig betaalde kaarten.

Privélessen DRESSUUR

Lesduur pony paard
Privéles Dressuur 30 min 35,00 37,50
Privéles Dressuur (2 pers.) 30 min 32,50 35,00

Overige

Lesduur pony paard eigen paard
Inschrijfgeld wedstrijden n.v.t. 13,00 15,00 8,50
Proef Oefenen wedstrijden n.v.t. 15,00 15,00 15,00
Vrij rijden *) 60 min 22,00 24,50 n.v.t.
Buitenrit **) 120 min 42,50 47,50 22,50
Buitenrit **) 180 min 50,00 55,00 25,00
Buitenrit incl. lunch **) 240 min 64,50 69,50 28,50
Privébuitenrit **)
(incl. instructeur)
60 min 60,00 65,00 n.v.t.

*) Vrij-rijden kan uitsluitend door ruiters die wekelijks bij ons in een groepsles rijden en wanneer er gelegenheid is in de rijbaan.
De ruiter dient over voldoende rij-ervaring te beschikken om veilig te kunnen vrij-rijden; e.e.a. ter beoordeling van de manege.

**) Buitenritten voor ruiters die niet bij ons in een wekelijkse groepsles rijden en waarvan wij de rij-ervaring niet kennen, geldt dat wij altijd eerst in de binnen-rijbaan beginnen, zodat een instructeur kan bepalen of de ruiter voldoende bekwaam is om veilig met een buitenrit mee te kunnen.