Gratis proefles

Wil jij (weer) gaan paardrijden?
Kom dan vrijblijvend kennismaken met onze paarden en pony’s.
Klik hier om je (uw zoon/dochter) aan te melden.
Bij inlevering van deze bon kun jij een gratis proefles doen.

De voorwaarden voor de gratis proefles staan hieronder.

 

Voorwaarden “Gratis Proefles”

 • Een aspirant-ruiter kan slechts eenmaal gebruik maken van een gratis proefles;
 • Reeds rijdende ruiters en/of ruiters die in het verleden bij Manege Thielen hebben gereden, zijn uitgesloten voor een gratis proefles;
 • De gratis proefles wordt voor kinderen/jeugdruiters zoveel mogelijk in groepsverband gegeven;
 • Voor zover een (gevorderde) (volwassen-) ruiter niet ingepland kan worden in een bestaande
  groepsles óf om individueel het rijniveau te kunnen bepalen, kan eerst een privéles worden ingepland. De gratis proefles wordt dan verrekend met de eerste groepsles, zodra de ruiter voldoende rijniveau heeft voor een (beginners-)groepsles;
 • Manege Thielen behoudt zich het recht voor de voorwaarden “Gratis Proefles” tussentijds te wijzigen;
 • Manege Thielen behoudt zich het recht voor af te zien van een gratis proefles, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens Manege Thielen kan doen gelden;
 • Eventuele vragen, klachten en of opmerkingen inzake de gratis proefles kunnen schriftelijk gesteld worden per post aan Manege Thielen, Oudelijn 7, 5032 PC TILBURG
  of per email info@manegethielen.nl
 • De gegevens worden slechts gebruikt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de persoonlijke gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt;
 • Daar waar deze voorwaarden niet in voorzien, beslist de directie van Manege Thielen;
 • Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.