Privacy verklaring

Doeleinden van de gegevensverwerking

Als u zich bij ons inschrijft voor het volgen van paard-/ponyrijlessen en/of uw paard of pony bij ons in pensionstalling zet, dan wel zich inschrijft voor één van onze activiteiten, waaronder onze wedstrijden en ook onze ponykampen, worden uw gegevens opgeslagen en bewaard zolang als naar de aard van de lesovereenkomst, de overeenkomst van pensionstalling en/of de activiteit(en) noodzakelijk is dan wel vanuit Wet- en Regelgeving is opgelegd.
Uw verstrekte persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Website en sociale media

Zowel op onze website als (via een link) op Sociale Media als Facebook plaatsen wij startlijsten en uitslagen van wedstrijden waaraan onze ruiters deel kunnen nemen. Tevens kan tijdens onze wedstrijden en/of overige activiteiten beeld- en geluidmateriaal worden gemaakt, uitsluitend te gebruiken op onze website en op sociale media.
Door inschrijving voor onze wedstrijden en/of overige activiteiten, waaronder bijvoorbeeld ook onze ponykampen, gaat u akkoord met het plaatsen van dit beeld- en geluidmateriaal op onze website en/of op de sociale media, zoals Facebook, tenzij u vooraf via email of schriftelijk (info@manegethielen.nl of Manege Thielen, Oudelijn 7, 5032 PC Tilburg) aan ons kenbaar maakt hiertegen bezwaar te hebben.

Manege Thielen kent ook een besloten Facebookgroep (Ruiters Manege Thielen). Uitsluitend ingeschreven ruiters en/of ouder(s)/verzorger(s) van onze ruiters kunnen zich aanmelden voor deze besloten Facebookgroep. In deze groep kunnen foto’s en video’s van lessen respectievelijk activiteiten en/of uitslagen van wedstrijden etc. worden geplaatst, uitsluitend door Manege Thielen.
Mocht u bezwaar hebben tegen het mogelijk voorkomen op foto’s of in video’s van lessen/activiteiten, kunt u uw bezwaar kenbaar maken door een email te sturen aan info@manegethielen.nl.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze dienstverlening in de breedste zin des woord, inclusief wedstrijden en/of overige activiteiten, door dit te melden bij navolgend adres: Manege Thielen, Oudelijn 7, 5032 PC Tilburg

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.